НУШ метод. пор. списки

«Нова українська школа» : від школи знань до школи вмінь

 

Рекомендаційний бібліографічний список джерел

 

Одне із завдань сучасної школи – допомогти дитині підготуватися до життя. Забезпечити реалізацію принципу «життя-як навчання упродовж життя ». Концепцію «Нової української школи» побудовано на дитино центричному

підході, тобто в центрі освітнього процесу – учні, їхні очікування та потреби, інтереси й життєві пріоритети, які формуються у результаті усвідомлення ціннісних категорій життя. В даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси, які освітлюють зміни нашої соціальної дійсності, для окреслення нової траєкторії навчання у школі. Список вибірковий. Хронологічно охоплює період 2017- 2018 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл.

 

 1. Андрієвський Б. Педагогічні аспекти сучасної початкової школи / Б. Андрієвський // Початкова школа. – 2017. – No 4. – С. 3–4.
 2. Бех І. Компетентна технологія сходження зростаючої особистості до духовних цінностей / І. Бех // Початкова школа. – 2018. – No 1. – С. 5–10.
 3. Від Нової української школи до основних засад стандарту // Основи здоров’я. – 2017. – No 1 (73). – С. 2–6.
 4. Гавриш-І. Розбудовуючи Нову українську школу : теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісного  підходу в освіті в  науково-пед. проекті «Інтелект України» / І. Гавриш, А. Ткачов // Початкова школа. – 2017. – No 8. –

С. 2–5.

 1. Глушко О. Європейський вектор освітніх реформ в Україні / О. Глушко // Український педагогічний журнал. – 2017. – No 4. – С. 5–11.
 2. Градовська К. І. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів / К. І. Градовська // Початкове навчання та виховання. – 2017. – No 31–32. – С. 2–7.
 3. Гриневич Л. М. Кваліфікація вчителя – найбільший виклик для нас / Л. М. Гриневич, Н. Молчанова // Педагогічна майстерня. – 2017. – No 5. – С. 2–5.
 4. Гриценко О Інформаційно-методичне забеспечення реалізації Держстанарту початкової освіти на основі роботи творчої групи / О. Гриценко , Т. Юрченко // Початкова школа. – 2018. – No 3. – С. 1–5.
 5. Дегтярьова В. Р. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання ІКТ на уроках у початковій школі / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – No 10-11. – С. 6–10.
 6. Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі : стратегія і тактика реформування / Г. Клочек // Дивослово. – 2017. – No 2. – С. 2–11.
 7. Кузь В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. – No 1. – С. 21–26.
 8. Локшина О. І. До питання про виклики стандартизації шкільної освіти: уроки країн європейського союзу / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2017. – No 3. – С. 13–19.
 9. Локшина О. І. Реформи з продовження тривалості шкільної освіти в країнах ЄС : з досвіду імплементації / О. І. Локшина // Український педагогічний журнал. – 2017. – No 3. – С. 43–53.
 10. Ляшенко О. І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – No 3. – С. 5–12.
 11. Назаренко Г. Демократичні засади становлення Нової української школи / Г. Назаренко // Рідна школа. – 2017. – No 7. – С. 11–20.
 12. Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи / Міністерство освіти і науки України // Початкове навчання та виховання. – 2018. – No 7-8. – С. 13–23.
 13. Савченко О. Закон України про освіту : коментар у контексті проблем реформування початкової освіти / О. Савченко // Початкова школа. – 2018. – No 1. – С. 1–4.
 14. Сесик О. О. Педагогіка партнерства-ключовий компонент формули «Нової школи» / О. О. Сесик // Виховна робота в школі. – 2017. – No 3. – С. 2–4.
 15. Сєдова Т. Д. Фактори – ризики несприятливого впливу на здоров’я учнів та здоров’язбережувальні умови «Нової української школи» / Т. Д. Сєдова, Л. П. Омельченко // Основи здоров’я. – 2017. – No 4. – С. 20–23.
 16. Сорочан Т. Учитель нової школи : підготовка тренерів навчання, вчителів Нової української школи / Т. Сорочан // Управління освітою. – 2018. – No 3. – С. 20–27.
 17. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних закладах : методичний аспект / О. Патрикеєва, І. Василашко, О. Лозова, С. Горбенко // Рідна школа. – 2017. – No 9. – С. 90–95.
 18. Ушмарова В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції «Нова українська школа» / В. Ушмарова // Початкова школа. – 2017. – No 9. – С. 1–5.
 19. Щаслива дитина, здатна до реалізації – мета Нової української школи // Педагогічна майстерня. – 2017. – No 6. – С. 8–10.