Шановні класні керівники!

Для використання у роботі зі складання соціального паспорту класу\школи, у наступній практичній роботі та ефективній участі у проведенні семінару-практикуму на тему «Соціальний захист здобувачів освіти – одне з основних завдань педагога. Алгоритм роботи з дітьми пільгових категорій» пропонуємо матеріал для опрацювання:

Діти пільгових категорій та діти інших категорій, які потребують особливої педагогічної уваги

Категорія дітей

Визначення

Законодавство

дитина-сирота Дитина, в якої померли чи загинули батьки;

Може бути, що мати померла, а дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері (підтверджується довідкою із РАЦ)

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1;

Закон України « Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених» (ст. 1)

діти, позбавлені

батьківського піклування

1. Діти, які залишилися без піклування батьків, у зв’язку з:

 • позбавленням їх батьківських прав;

 • відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав;

 • визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними;

 • оголошенням їх померлими;

 • відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження;

 • тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки.

2. Діти, розлучені із сім’єю.

3. Підкинуті діти, батьки яких невідомі.

4. Діти, від яких відмовилися батьки.

5. Діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати, у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

6. Безпритульні діти

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених» (ст. 1)

Дитина напівсирота

Дитина, в якої помер один з батьків. Законодавство України не містить визначення поняття «напівсирота». Виходячи з того, що сиротою вважається дитина, батьки якої померли або загинули, напівсиротою можна вважати дитину, один з батьків якої помер або загинув. Тому якщо підходити формально, то не можна вважати напівсиротою дитину, батько якої позбавлений батьківських прав (позбавлення батьківських прав, до речі не позбавляє від обов’язку утримувати дитину), або пропав безвісті (оскільки факт смерті засвідчується за наявності рішення суду про визнання померлим, а не безвісті відсутнім).

Законодавство України не містить визначення поняття «напівсирота»
Дитина з інвалідністю

Дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.

Статус дитини-інваліда надає медичний заклад. Департамент праці та соціального захисту населення видає посвідчення, яке має певний термін дії.

Розрізняють 5 категорій інвалідів з наступними порушеннями:

 • фізичні недоліки, а саме порушення опорно-рухового апарату;

 • порушення інтелекту і психічні захворювання;

 • порушення функцій слуху (глухі та слабочуючі);

 • порушення функцій зору (сліпі та слабозорі);

 • порушення роботи внутрішніх органів, тобто інваліди по «загальному» захворюванню (цукровий діабет, бронхіальна астма, онкозахворювання та інше).

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина з багатодітної сім’ї

Дитина яка мешкає в сім’ї, де виховується три та більше дітей (зокрема, які знаходяться під опікою або піклуванням).

Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина з неповної сім’ї Дитина із сім’ї, що складається з матері або батька і дитини (дітей) Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина одинокої матері/батька

Дитина, яку виховує тільки мати, тому що:
— дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері;
— батько/мати дитини помер/ла (або батько/мати дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або батько/мати дитини визнані судом померлими, або батько/мати дитини визнані недієздатним, або батько/матір дитини знаходиться у розшуку), до того ж, призначити дитині пенсію через втрату годувальника неможливо, бо він/вона не мали достатнього трудового стажу.

Дитина з малозабезпеченої сім’ї

Дитина, яка проживає і виховується в малозабезпеченій сім’ї. Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї, і яка стоїть на обліку в Департаменті праці та соціального захисту населення (за місцем проживання) та отримує там допомогу. Отримання допомоги засвідчується довідкою, яка має термін дії.

Дитина-біженець

Дитина, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань; (Абзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону N 177-IV (177-15 ) від 26.09.2002

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина із сім’ї внутрішньо переміщених осіб

Дитина із сім’ї, яка внаслідок окупації Криму та воєнного конфлікту на території Донецької і Луганської областей вимушені були залишити своє постійне місце проживання.

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

ст.1

Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;

(Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 936-VIII від 26.01.2016)

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах

Дитина, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою хворобою, безпритульністю, перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від психотропних речовин та інших видів залежності, насильством та жорстоким поводженням у сім’ї, ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини;

(Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 936-VIII від 26.01.2016)

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина, розлучена із сім»єю

Дитина, яка прибуває чи прибула на територію України без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри або опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження, або інших повнолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження взяли на себе відповідальність за виховання дитини;

(Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5290-VI від 18.09.2012)

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Безпритульні діти Діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання; Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина, яка потребує додаткового захисту

Дитина, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, але потребує захисту, оскільки вона була змушена прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок виникнення загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження, через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання;

(Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5290-VI від 18.09.2012)

Закон України «Про охорону дитинства» ст.1
Дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС Дитина, у якої один з батьків має статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що підтверджено посвідченням.

 

ПЕРЕЛІК

пільгових категорій із зазначенням підтверджуючих документів

з\п

Перелік дітей пільгових категорій

Документи, які підтверджують статус дитини

Пільга та термін її дії

1. Діти-сироти – Копія рішення виконавчого комітету «Про надання правового статусу дитині»;

– Копія рішення «Про встановлення опіки та піклування над дітьми» (призначення опікуна).

Надаються такі пільги:

– безкоштовне харчування (обід);

– єдиний квиток (на проїзд у громадському транспорті);

– безкоштовні підручники (забезпечуються в першу чергу);

– компенсація за придбання шкільної, спортивної форм;

– компенсація за придбання канцелярського приладдя;

– сприяння в обов»язковому медичному огляді;

– відпочинок у пришкільному таборі;

– оздоровлення у таборі Чернівецької області

2. Діти, позбавлені батьківського піклування – Копія рішення виконавчого комітету «Про надання правового статусу дитині»;

– Копія рішення «Про встановлення опіки та піклування над дітьми» (призначення опікуна).

Надаються такі пільги:

– безкоштовне харчування (обід);

– єдиний квиток (на проїзд у громадському транспорті);

– безкоштовні підручники (забезпечуються в першу чергу);

– компенсація за придбання шкільної, спортивної форм;

– компенсація за придбання канцелярського приладдя;

– сприяння в обов’язковому медичному огляді;

– відпочинок у пришкільному таборі;

– оздоровлення у таборі Чернівецької області

3. Діти-напівсироти Копія свідоцтва про смерть одного із батьків.

У Пенсійному фонді оформляється допомога (до 18 років) по втраті годувальника. Школа пільг не надає.

4. Діти, у яких один, обоє батьків перебувають за кордоном Письмова заява-повідомлення класного керівника про те, що один із батьків перебуває за кордоном (із зазначенням країни перебування).

Школа пільг не надає. Класний керівник моніторить навчання, виховання дитини, її контакт з батьками.

5. Діти з багатодітних родин Копія посвідчення багатодітної родини. Копія довідки з КЖРЕПу про склад сім’ї. Школа пільг не надає
6. Діти з малозабезпечених сімей Довідка із Департаменту праці та соціального захисту населення (відділення – за місцем проживання) про надання допомоги сім’ї. На підставі документа, школа організовує безкоштовне харчування (обід). Термін дії довідки зазначається у самій довідці.
7. Діти з інвалідністю Копія Посвідчення дитини з інвалідністю. У разі потреби (за заявою батьків), школа організовує індивідуальне навчання, інклюзивне навчання
8. Діти, які перебувають на диспансерному обліку Копія Довідки з дитячої поліклініки про те, що дитина перебуває на диспансерному. Школа організовує відпочинок у пришкільному таборі та оздоровлення у таборі Чернівецької області
9. Діти учасників бойових дій (Афганістан, Сирія…) Копія посвідчення учасника бойових дій. На підставі документа, школа організовує безкоштовне харчування (обід)
10. Діти учасників АТО. Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків у зоні АТО Копія Посвідчення учасника бойових дій у зоні проведення АТО. На підставі документа, школа організовує безкоштовне харчування (обід), надає клопотання в МУО про забезпечення проїзним квитком на проїзд у електричному транспорті (тролейбус). Видає його дитині.
11. Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені (АР Крим, Донецька, Луганська обл.) Довідка із Департаменту праці та соціального захисту про реєстрацію сім’ї, як внутрішньо переміщену. На підставі довідки, школа організовує безкоштовне харчування (обід), надає клопотання в МУО про забезпечення проїзним квитком на проїзд у електричному транспорті (тролейбус). Видає його дитині.
12. Обдаровані діти (відмінники навчання, переможці конкурсів, змагань …) Копії похвальних листів зі школи; Копії грамот за призові місця (І, ІІ, ІІІ) Міських, Обласних та Всеукраїнських рівнів змагань та конкурсів. Школа організовує відпочинок у пришкільному таборі та оздоровлення у таборі Чернівецької області
13. Діти, які перебувають на шкільному обліку Копія протоколу Ради профілактики про постановку на шкільний облік. Діти, цієї категорії мають право на відпочинок у пришкільному таборі та оздоровлення у таборі Чернівецької області
14. Діти зі статусом постраждалих

внаслідок

аварії на ЧАЕС

Посвідчення чорнобильця Діти, цієї категорії мають право на відпочинок у пришкільному таборі та оздоровлення у таборі Чернівецької області
15. Діти, із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах Акти обстеження матеріально-побутових умов проживання, інші документи, які засвідчують існуючу проблему, з якою сім’я самостійно не може справитися (підтвердження із Центру соціальних служб Чернівецької міської ради) Діти, цієї категорії мають право на відпочинок у пришкільному таборі та оздоровлення у таборі Чернівецької області

Соціальний педагог Ольга Желєзна

Залишити відповідь